Skip to content Skip to footer
Aerial photography Xidi Park, Shantou City, Guangdong Province, China
VỀ VỚI CÕI SÁNG

NGHĨA TRANG SỐ

Chúng tôi giúp các gia tộc tìm những khu vực địa linh nhân kiệt thông qua ứng dụng tìm kiếm thông minh trên bản đồ, các công cụ hỗ trợ trực tuyến, ứng dụng IOT, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào việc thông báo, giáo dục và giao lưu giữa các thành viên trong gia tộc, lưu trữ gia phả số và các ký ức số.

Aerial photography of outdoor park views

© 2023 by WES JSC.

Subscribe to the updates!